admin – HPROTEX

Autor: admin

Održana interaktivna radionica „Razvoj bolničkih zaštitnih tekstilija sa smanjenim otpuštanjem tekstilne prašine“

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 3. lipnja 2022. održana je radionica pod nazivom „Razvoj bolničkih zaštitnih tekstilija sa smanjenim otpuštanjem tekstilne prašine“. Radionicu je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost, a organizirao interdisciplinarni istraživački tim uspostavnog istraživačkog projekta Bolničke zaštitne tekstilije, UIP-2017-05-8780 pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac.

Održan 3. godišnji sastanak

26. veljače 2021. održan je 3. godišnji sastanak istraživačke skupine. Predstavljen je revidirani radni i financijski plan s produljenjem aktivnost od 6 mjeseci za 3. izvještajno razdoblje te su raspravljeni mogući problemi i nastavak istraživanja. Doktorandica na projektu Rajna Malinar je obranila doktorabilnost teme doktorata vezanog za projekt 17. veljače 2021. Diseminacija projekta kroz radove koji su trebali biti objavljeni u zborniku međunarodne konferencije ITC&DC kasni radi nepovoljne epidemiološke situacije, ali radovi su prihvaćeni za objavu te se objava očekuje u 2021. godini.

Rezultati istraživanja na međunarodnom kongresu TZG 2020

Više članova istraživačke grupe sudjelovalo je na ovogodišnjem međunarodnom kongresu Tekstilna znanost i tehnologija, održanom 18. rujna putem videokonferencije. Predstavljeni su rezultati istraživanja projekta sljedećim radovima: The influence of maleic acid concentration on the binding of chitosan with cotton cellulose, Textile dust generation from cotton and cotton/polyester blend fabrics, The influence of lipase surface modification to polyester crystallinity and absorbility, The optimization of di(cyanstyryl) derivative application to polyester fabric and its blend i Adsorption of cetylpyridinium chloride on standard polyester fabric in the electrokinetic analyzer.

HPROTEX vs. COVID-19

Unatoč izolaciji, radu od kuće i potresnoj situaciji, vrijedni članovi istraživačke skupine pišu godišnja izvješća, analiziraju podatke i pišu radove. Samo hrabro, sve će biti u redu!

Održan godišnji sastanak

6. ožujka održan je 2. godišnji sastanak istraživačke skupine na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac izložila je dosadašnje rezultate projekta, uz kratke rasprave o svakoj grupi aktivnosti. Osim kraćih kašnjenja u izvođenju nekih aktivnosti, projekt teče po radnom planu od čega je značajnija uspostava Laboratorija za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, zapošljavanje nove doktorandice Ivane Čorak u sklopu projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ te izvrsni rezultati istraživanja u pojedinim aktivnostima.

Uspostavljen Laboratorij za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja

U Zagrebu, 21. listopada 2019. godine Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta donijelo je odluku o osnivanju i ustrojavanju novog laboratorija: Laboratorij za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja u sklopu projekta UIP-05-2017-8780 “Bolničke zaštitne tekstilije”. Za uspostavu Laboratorija odgovorne su izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, doc. dr. sc. Tihana Dekanić i prof. dr. sc. Tanja Pušić.
Oprema novog Laboratorija smještena je u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta te više o opremi i mogućnostima Laboratorija možete uskoro pročitati na mrežnoj stranici projekta.

Članovi istraživačke skupine na međunarodnom simpoziju „Novel Technologies and Economic Development“

Na 13. simpoziju „Novel Technologies and Economic Development“ održanom u Leskovcu, Srbija, 18. i 19. listopada 2019. prisustvovale su članice istraživačke skupine Anita Tarbuk, Sandra Flinčec Grgac i Tihana Dekanić.
Izložena su tri znanstvena rada kroz dvije posterske prezentacije (“Influence of cotton pre-treatment in an alkaline medium on binding with inclusion complex of beta-cyclodextrin- tea tree essential oil” i “The influence of polyester surface modification by cutinase to its adsorption and uv protection”) i plenarno predavanje (“Capillarity of hospital protective textiles”).

Nabavljen novi uređaj za potrebe projekta

29. svibnja 2019. nabavljen je goniometar s analizom kapi i nagibnim stolićem (Drop Shape Analyzer) tvrtke Krüss. Održana je i edukacija te su ispitani prvi uzorci!
Nabavu uređaja financirala je Hrvatska zaklada za znanost.

Zaposlena nova članica istraživačke skupine

25. travnja 2019. u uspostavljenu istraživačku skupinu uključena je Ivana Čorak, mag. ing. tekstilne tehnologije, zaposlena u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, DOK-2018-09-4254 (“Bio-inovirani poliesterski materijal za ciljanu primjenu u bolničkom okruženju”) pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Anite Tarbuk.

Mladoj doktorandici želimo uspješan znanstveno-istraživački rad!