Istraživački laboratorij – HPROTEX

Istraživački laboratorij

Istraživački laboratorij

U Zagrebu, 21. listopada 2019. godine Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta donijelo je odluku o osnivanju i ustrojavanju novog laboratorija: Laboratorij za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja u sklopu projekta UIP-05-2017-8780 “Bolničke zaštitne tekstilije”. Za uspostavu Laboratorija odgovorne su izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, doc. dr. sc. Tihana Dekanić i prof. dr. sc. Tanja Pušić. Popis znanstveno-istraživačke opreme u nastavku.
 

Goniometar s analizom kapljice i nagibnim stolićem

 

 • Goniometar s analizom kapljice i nagibnim stolićem Drop Shape Analyzer (DSA30S), KRŰSS GmbH nabavljen je sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u sklopu Projekta.
 • Mogućnosti:
 • određivanje slobodne površinske energije
 • određivanje dodirnog kuta i površinske napetosti kapljevina
 • istraživanje sila adhezije za definiranje postojanosti umreženog nanosa
 • Tehničke značajke:
 • Mogućnost unutarnjeg nagiba za ploču za uzorak (0-90°) bez naginjanja cijelog instrumenta, vođeno softverom.
 • Mogućnost ocjenjivanja 2 kapljice istodobno s istodobnim izračunom slobodne površinske energije.

 

FTIR spektrometar s ATR grijanom jedinicom do 300 °C

 

 • Spectrum 100 FT-IR, PerkinElmer (Fourier Transform Infrared) spektrometar, PerkinElmer, nabavljen je 2011. godine u sklopu projekta FP7-REGPOT-2008-1-229801, T-PoT. 2019. godine nadograđen je ATR grijanom jedinicom do 300 °C, Golden Gate ATR Fourier Transform Infrared Spectrometer with High Temperature Heated Diamond ATR (temp 300°C), Specac (Golden Gate ATR) iz sredstva Hrvatske zaklade za znanost unutar troškova Projekta.
 • Mogućnosti:
 • in situ praćenje utjecaja topline na fizikalno-kemijske promjene u uzorku što omogućuje preciznije optimiranje operacijskih procesa obrade tekstilija s ciljem minimalnog oštećenja uz postizanje postojanosti ciljanih svojstava na višestruke cikluse održavanja. Minimalno oštećenje će osigurati tekstilije visokih vrijednosti čija primjena može biti i u visokozahtjevnim uvjetima čistog prostora.

 

Uređaj za ispitivanje sposobnosti upravljanja vlagom

 

 • Uređaj za određivanje sposobnosti upravljanja vlagom, Moisture Management Tester MMT M290, SDL Atlas nabavljen od strane Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u okviru osiguranih troškova ustanove vezanih uz Projekt.
 • Omogućava/mjeri:
 • ukupna sposobnost upravljanja vlagom
 • dinamičko 3D praćenje kapljevine
 • prosječna brzina apsorpcije vlage
 • najveći radijus vlaženja izmjeren na gornjoj i donjoj površini
 • jednosmjerni kapacitet prijenosa
 • prijenos vlage, ciljani ili inherentni prijenos kapljevina kao što je znoj ili voda i vodena para

 

Aparatura za ispitivanje sposobnosti upijanja kapi

 

 • Aparatura za ispitivanje sposobnosti upijanja kapi, Apparatus for Drop test, izrađeno u skladu s nacrtima danim u AATCC TM 97-2014, vlastita izrada.

 
 
 
 

Aparatura za mjerenje brzine porasta stupca vode u vertikalno položen uzorak

 

 • Aparatura za mjerenje brzine porasta stupca vode u vertikalno položen uzorak, Apparatus for Vertical Wicking of Textiles, izrađeno u skladu s nacrtima danim u AATCC TM 197-2018, vlastita izrada.

 
 
 

Aparatura za mjerenje prirasta vode u horizontalno položen uzorak

 

 • Aparatura za mjerenje prirasta vode u horizontalno položen uzorak, Apparatus for Horizontal Wicking of Textiles, izrađeno u skladu s nacrtima danim u AATCC TM 198-2018, vlastita izrada.

 
 
 

Aparatura za određivanje sposobnosti zadržavanja vode

 

 • Aparatura za određivanje sposobnosti zadržavanja vode, Water Retention Value (WRV) equipment, Centrifuga Centric 322A, Tehnica; kivete Primalab d.o.o.; epruvete DIN 53814 RU-VE d.o.o.

 

 

 
 

Uređaj za ispitivanje generiranja tekstilne prašine

 

 • Uređaj za ispitivanje generiranja tekstilne prašine, Testing device for investigation of textile dust, prema EN ISO 9073-10
 • (1) Klimaoprema d.d.; KTV-A,
 • (2) Testing Equipment by Mirta Control; EN ISO 9073-10
 • (3) Particle Measuring System; Lasair III 310C
  Uređaji su nabavljeni sredstvima Kratkotrajna financijska potpora istraživanju (KFPI) Sveučilišta u Zagrebu 5.12.1.2 Funkcionalizacija tekstilnih materijala za postizanje zaštitnih svojstava, TP1.86, TP040, TP3/16, TP8/17 – Funkcionalizacija i karakterizacija tekstilnih materijala za postizanje zaštitnih svojstva voditeljice doc. dr. sc. Sandre Flinčec Grgac i TP5/16 Primjena kationiziranih celuloznih materijala doc. dr. sc. Anite Tarbuk.