O projektu – HPROTEX

O projektu

O projektu

HProtex je uspostavno istraživački projekt kojeg sufinancira Hrvatska zaklada za znanost, a provodi se na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu od 2018. do 2023. godine pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Sandre Flinčec Grgac.

Sažetak projekta

Glavni ciljevi projekta su uspostava interdisciplinarne istraživačke skupine, uključujući i mladog istraživača doktoranda, i Laboratorija za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja, čime će se omogućiti sustavno istraživanje i prijenos znanja usmjerenih rješavanju problema pojave tekstilne prašine, potencijalnog prijenosnika zaraza i uzročnika kvarova uređaja u bolničkom okruženju. Proizvest će se tkanine od pređa iz pamuka (CO) i pamuk/poliestera (CO/PES) u svrhu istraživanja utjecaja konstrukcije pređe, veza i tkanine na generiranje tekstilne prašine prije i nakon provedenih ciklusa pranja. Razvijat će se i definirati uvjeti kationiziranja i antimikrobne dorade s kvarternim amonijevim spojevima, ß-ciklodekstrinima s inkapsuliranim antimikrobnim sredstvom i kitozanom u svrhu postizanja postojanosti na višestruke cikluse održavanja, a s ciljem minimalnog kemijskog i mehaničkog oštećenja što doprinosi manjem otpuštanju tekstilne prašine. Uspostavom Laboratorija detaljno će se istražiti sorpcija kupelji sa sredstvima za antimkrobnu obradu na tkanine primarno uzevši u obzir međupovršinska svojstva (DSA30S) i in situ praćenju utjecaja topline na fizikalno-kemijske promjene (FTIR-ATR GG) s ciljem preciznog definiranja sastava kupelji i procesnih parametra za postizanje postojanog umrežavanja. Promjene u CO i CO/PES tkaninama tijekom i nakon obrade, te višestrukih ciklusa održavanja, istražit će se na kristaliničnoj, fizikalno-kemijskoj i morfološkoj razini te analizom međupovršina primjenom FE-SEM, TGA, FTIR, XRD, MCC, GS-MS, EKA, SFE, CA, MMT, WRV, UV-VIS spektrofotometrijom. Novorazvijenim tkaninama ispitat će se toksičnost, te će se u skladu s dobivenim rezultatima predložiti njihova ciljana primjena u bolničkom okruženju uz prijedlog formulacije deterdženata i postupaka za njihovo održavanje. Pronalaženje i implementacija novih ideja bit će usmjerena prema poduzetništvu u svrhu poticanja gospodarskog rasta te daljnjim istraživanjima u okviru nove projektne prijave.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je osnivanje interdisciplinarne istraživačke skupine koja će se baviti istraživanjima izrade tkanine i ciljane antimikrobne obrade tkanina za uporabu u bolničkom okruženju s naglaskom na postojanost na održavanje, ekološku prihvatljivost i smanjeno generiranje tekstilne prašine. Udruživanjem znanstvenica iz tri područja po prvi puta bit će sustavno istražene dorade i ispitana toksična svojstva, na osnovu kojih će biti moguće definirati namjenu za uporabu u bolničkom okruženju. Vezano na opći cilj projekta, tijekom njegove provedbe jedan mladi budući znanstvenik postat će član istraživačke skupine, upisat će doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu pod mentorstvom voditeljice projektnog prijedloga te prijaviti temu doktorskog rada u skladu sa sadržajem projekta.

U okviru projekta uspostavit će se Laboratorij za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja koji bi omogućio optimizaciju ciljanih procesa dorade.

Prvi znanstveni cilj biti će usmjeren na proizvodnju tkanina sa smanjenim generiranjem tekstilne prašine.

Drugi znanstveni cilj je detaljno proučiti fizikalno-kemijske promjene unutar strukture celuloznog pamučnog materijala i njegove mješavine s PES-om uslijed kationiziranja i obrada različitim spojevima koji daju antimikrobni učinak u svrhu dobivanja postojanih svojstva i minimalnog oštećenja materijala. In situ praćenje fizikalno-kemijskih promjena u tkanini FTIR-ATR grijanom jedinicom do 300 °C, te istraživanje sila adhezije za definiranje postojanosti umreženog nanosa na Drop Shape Analyzeru (DSA30S), omogućit će optimizaciju procesa u svrhu definiranja blažih uvjeta obrade (pH, temperatura i vrijeme reakcije). Dodatno, pomoću Moisture Management Testera, koji omogućava dinamičko 3D praćenje kapljevine, odredit će se transport vlage, ključan za definiranje uporabe u bolničkom okruženju.

Treći znanstveni cilj je optimiranje i receptiranje procesa održavanja kako bi se zadovoljili uvjeti standardne njege bolničkih materijala, a pritom omogućila postojanost antimikrobnih svojstava s naglaskom na minimalno oštećenje materijala i generiranje tekstilne prašine.

Četvrti znanstveni cilj je provesti detaljna toksikološka ispitivanja razvijenih tekstilija s potvrđenim antimikrobnim djelovanjem koja bi mogla naći svoju primjenu u bolničkom okruženju primjenom alternativnih (in vitro) sustava, a s ciljem ispitivanja sigurnosti njihove primjene. Cilj je provjeriti i utvrditi da li kemijske tvari korištene tijekom razvijanja tekstilija s učinkovitim antimikrobnim svojstvima ne uključuju rizik za zdravlje.

Peti znanstveni cilj je pripremiti novu projektnu prijavu u razdoblju od 37 do 60 mjeseca trajanja projekta.