sastanak-1-godina2 – HPROTEX

sastanak-1-godina2

sastanak-1-godina2

Članovi istraživačke skupine, s lijeva na desno: Snježana Brnada, Rajna Malinar, Sandra Flinčec Grgac, Tihana Dekanić, Franka Žuvela Bošnjak, Katia Grgić, Teuta Murati, Marina Miletić, Ivana Kmetič, Anita Tarbuk